@phdthesis{D102.117,
author={De Sutter, Bjorn},
title={Compactie van Programma`s na het Linken},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Universiteit Gent},
year={2002},
month={3},
pages={1-297},
editor={De Bosschere, K.},
address={Gent},
}