@phdthesis{D102.304,
author={De Sutter, Bjorn},
title={Compactie van programma\'s na het linken},
year={2002},
}