@phdthesis{D103.123,
author={Verplaetse, Peter},
title={Karakterisatie van de Interconnectietopologie van Digitale Schakelingen en Toepassingen in Digitaal Ontwerp},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Universiteit Gent},
year={2003},
month={5},
pages={1-254},
editor={Stroobandt, D. and Van Campenhout, J.},
address={Gent},
}