@phdthesis{D103.127,
author={Bruneel, H.},
title={Analyse en toepassingen van de interferentiestructuur van twee periodieke rasters},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Universiteit Gent},
year={2003},
month={9},
editor={Van Campenhout, J. and Vanwormhoudt, M.},
publisher={Universiteit Gent},
address={Gent},
}