@phdthesis{D104.130,
author={Vandierendonck, Hans},
title={Vermijding van afbeeldingsconflicten in microprocessors},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Universiteit Gent},
year={2004},
month={1},
editor={De Bosschere, K.},
}