@phdthesis{D108.166,
author={Buytaert, Dries},
title={Profileringstechnieken voor prestatieanalyse en optimalisatie van Javaprogramma`s },
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent},
year={2008},
month={1},
pages={1-127},
editor={De Bosschere, K. and Eeckhout, L.},
}