@phdthesis{D108.179,
author={Eyerman, Stijn},
title={Analytische prestatieanalyse en -modellering van superscalaire en meerdradige processors},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent},
year={2008},
month={2},
pages={186},
editor={Eeckhout, L.},
}