@phdthesis{D110.205,
author={Bertels, Peter},
title={Communicatiebewuste plaatsing van data in een gedistribueerd rekensysteem},
year={2010},
pages={XXI, 150},
editor={Stroobandt, Dirk},
publisher={Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen},
address={Gent},
}