@inproceedings{M082.005,
author={Van Campenhout, J.M.},
title={Systematische realisatie van combinatorische en sekwentiele funkties},
booktitle={Proceedings KVIV Studiedag: Recente IC`s : Mogelijkheden voor het ontwerp van elektronische systemen},
year={1982},
month={5},
pages={17},
editor={Compeers},
publisher={K.VIV},
address={Antwerpen},
}