@article{P088.004,
author={Debaere, E.H.},
title={RUG-Bijdrage Bekroond met IBM-Prijs},
journal={Technivisie},
year={1988},
volume={102},
number={2 maart},
pages={4 - 5},
}