@mastersthesis{T103.13,
author={Naessens, K.},
title={Uitbreiding van de visualisatietools voor de CAM-brain neurale computer},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2003},
month={1},
editor={Van Campenhout, J.},
address={Gent},
}