@mastersthesis{T103.35,
author={Kimpe, D.},
title={Optimaal gebruik van een openMosix cluster},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2003},
month={1},
editor={De Bosschere, K.},
address={Gent},
}