@mastersthesis{T105.010,
author={De Maesschalck, B. and Laurijssen, J.},
title={Aanpassen processorkern voor superscalaire werking, ter voorbereiding op MORF},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={Stroobandt, D.},
}