@mastersthesis{T105.023,
author={Van Impe, S.},
title={Herwerken en uitbreiden van libisofs},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}