@mastersthesis{T105.045,
author={Bruneel, K. and Quaegebeur, B. },
title={Herconfigureerbare generator van rasterbeelden},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={Stroobandt, D and },
}