@mastersthesis{T105.050,
author={De Schrijver, F.},
title={JikesRVM voor een 64-bit x86 platform},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}