@mastersthesis{T105.057,
author={Rombaut, A.},
title={MORF: ontwerp van een parallelle en schaalbare computerarchitectuur},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={Stroobandt, D.},
}