@mastersthesis{T105.058,
author={Rul, S.},
title={Filtermechanismen voor waardevoorspelling},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}