@mastersthesis{T105.063,
author={Vermeulen, S.},
title={Het knoeibestendig maken van programma`s},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}