@mastersthesis{T105.081,
author={Minnaert, Bram},
title={Ontwerp van een hardwareversneller voor de vergelijking van DNA-sequenties},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={Stroobandt, D. and Van de Peer, Y.},
}