@mastersthesis{T106.021,
author={Couck, K.},
title={Limbo: hele-systeemoptimalisatie met behulp van multi-call binaries},
booktitle={Afstudeerwerk FirW, UGent},
year={2006},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}