@mastersthesis{T106.026,
author={Cromheeke, B.},
title={Ontwikkeling van een AMD64 backend voor Diablo},
booktitle={Afstudeerwerk FirW, UGent},
year={2006},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}