@mastersthesis{T106.033,
author={Bhatti, J.},
title={Analyse en ontwerp van aanstuur-en ontvangstcircuits voor optische verbindingen},
booktitle={Afstudeerwerk FirW, UGent},
year={2006},
month={6},
editor={Van Campenhout, J.},
}