@mastersthesis{T106.055,
author={Lemmens, Maarten},
title={Automatische herwerking van VHDL- code},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={Stroobandt, Dirk},
}