@mastersthesis{T106.057,
author={Cosyn, Jeroen},
title={FPGA-gebaseerde instructiesetuitbreiding voor blokgebaseerde wavelettransformatie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={Stroobandt, Dirk},
}