@mastersthesis{T106.073,
author={Bhatti, Jabran},
title={Analyse en ontwerp van aanstuur-en ontvangstcircuits voor ge´ntegreerde optische verbindingen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={Van Campenhout, Jan},
}