@mastersthesis{T106.074,
author={Cappelle, Tim},
title={Knoeibestendigheid door middel van niet-lokale fouten},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={De Bosschere, Koen},
}