@mastersthesis{T106.076,
author={Couck, Kris},
title={Limbo: hele-systeemoptimalisatie met behulp van multi-call binaries},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={De Bosschere, Koen},
}