@mastersthesis{T106.077,
author={Cromheeke, Bruno},
title={Ontwikkeling van een AMD64 backend voor Diablo},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={De Bosschere, Koen},
}