@mastersthesis{T107.005,
author={Ronsijn, Pieter},
title={Code-optimalisaties aan de hand van waardeprofilering},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}