@mastersthesis{T107.006,
author={Verbelen, Steven},
title={Een componentenbibliotheek voor een laserafbuigsysteem},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}