@mastersthesis{T107.008,
author={Praet, Erika},
title={Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}