@mastersthesis{T107.010,
author={Beel, Koen and Decock, Bart},
title={Verhogen van geheugenparallellisme via dynamische codeoptimalisatie},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={Eeckhout, L.},
}