@mastersthesis{T107.013,
author={Kluyskens, Simon},
title={Hardware-versnelde bewegingscompensatie in het wavelet-domein voor ultiem schaalbare video},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={Stroobandt, D.},
}