@mastersthesis{T107.016,
author={De Smet, Stefan},
title={Een beheersysteem voor Call for Papers},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
editor={Stroobandt, D.},
}