@mastersthesis{T107.040,
author={van Roosmalen, Jonathan-Lawrence},
title={Studie van fasegedrag in programma-uitvoeringen},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2007},
month={6},
}