@mastersthesis{T107.063,
author={Dekeyser, Jochen},
title={Een generiek raamwerk voor het beheren van taken op heterogene systemen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2007},
editor={De Bosschere, Koen},
}