@mastersthesis{T107.066,
author={Durinck, Didier},
title={Ontwerp van een dossieropvolgingssysteem},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2007},
editor={De Bosschere, Koen},
}