@mastersthesis{T108.006,
author={Geiregat, Jens},
title={Diversificatie van software door instructiesetlimitatie},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2008},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}