@mastersthesis{T108.016,
author={Van Craeynest, Kenzo},
title={Optimaliseren van geheugenparallellisme in een SMT processor},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2008},
month={6},
editor={Eeckhout, L.},
}