@mastersthesis{T108.026,
author={Braeckman, Karel},
title={Lokalisatie van een mobiele robot met behulp van Reservoir Computing},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2008},
month={6},
editor={Stroobandt, D. and Van Campenhout, J.},
}