@mastersthesis{T108.027,
author={Adam, Stijn},
title={Hardware Reservoir Computing voor robotica},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2008},
month={6},
editor={Stroobandt, D. and Van Campenhout, J.},
}