@mastersthesis{T108.047,
author={Dierckx, Wouter},
title={Analyse van een nanophotonische implementatie van reservoir computing},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2008},
editor={Bienstman, Peter and Van Campenhout, Jan},
}