@mastersthesis{T109.002,
author={Van Geyt, Sven},
title={Ontwerp van een centrale patroongenerator met behulp van reservoir computing.},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2009},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}