@mastersthesis{T109.005,
author={Verlee, Vincent},
title={Modelgebaseerde softwareontwikkeling voor ge´ntegreerde systemen in de luchtvaartindustrie},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2009},
editor={Stroobandt, Dirk},
}