@mastersthesis{T109.013,
author={Foket, Christophe},
title={Kwantificeerbare programmadiversificatie a.d.h.v. machine learning technieken},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2009},
editor={De Bosschere, Koen},
}