@mastersthesis{T109.021,
author={Polfliet, Stijn},
title={Benchmarking van transactioneel geheugen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2009},
editor={Eeckhout, Lieven},
}