@mastersthesis{T110.003,
author={Volckaert, Stijn},
title={Studie van multivariante uitvoering},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Sutter, Bjorn},
}