@mastersthesis{T110.007,
author={Vanheuverswijn, Kim},
title={Accuraatheid van publicatiedatabanken in de informatica},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Sutter, Bjorn},
}