@mastersthesis{T110.012,
author={Van Droogenbroeck, Gertjan},
title={Invloed van decompositiemethoden bij het voorspellen van tijdsreeksen met Reservoir Computing},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}